Artiklar

Recipe #2 – Zenbev Dreams – Creamy, Natural Hot Chocolate

Heat the milk of your choice over medium heat. Whisk in 2 scoops of Chocolate Zenbev Drink Mix. Add honey or agave nectar to taste. Pour into heated mug and sprinkle with carob shavings. Curl up, relax and enjoy before you nod off!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *