En 250g burk bör räcka mellan 3-4 veckor. Du kan behöva mer i början för att sedan minska intaget efter några veckor.